Efektívne riešenia

Výpočet návratnosti investície do svietidiel

Jednou z pridaných služieb ktoré ponúkame zákazníkom je aj výpočet návratnosti investície do svietidiel.

Výpočtom návratnosti investície porovnávame výdaje na energetickú náročnosť pôvodného a navrhnutého osvetlenia.

Výsledok výpočtu je čas, za aký sa používaním nových svietidiel vráti finančná investícia na ich nákup.

Úspora energií a tým pádom aj návratnosť investície sa dá zabezpečiť použitím svietidiel s najnovšími technológiami, ktoré majú väčší svetelný výkon pri nižšom elektrickom príkone.

Faktory ktoré sú pri výpočte návratnosti smerodajné:

- Typ a počet pôvodných svietidiel

- Doba svietenia

- Typ a počet nových svietidiel

- Výška investície do nových svietidiel

Výpočet návratnosti investície pomáha nám a zákazníkom rozhodnúť sa zodpovedne pre najlepšie riešenie osvetlenia.

 

Katalóg

Katalógy