Čo je plnospektrálne svetlo?

Plnospektrálne svetlo je vyvážené svetlo, čiže obsahuje plné spektrum farieb denného svetla v rovnakom množstve, aj fialovú a modrú farbu, ktorá v umelom osvetlení často chýba.

Pri plnospektrálnom svetle neprevláda ani jedna farba, ako pri klasickom umelom osvetlení kde prevláda žltá alebo červená, čo má za následok, že sa zrenica rozširuje viac, ako pri slnečnom svetle, tým pádom sú namáhané oči, čo speje k bolestiam očí a celkovej únave organizmu, kolísaniu nálad, zníženiu imunity, zníženej schopnosťi koncentrácie, pocitom úzkosti, zvýšenej agresivite...

Index (Ra) porovnaný s denným slnečným žiarením je viac ako 90, pri lineárnych žiarivkách je zhoda s denným slnečným svetlom Ra = 98.

Výskumom na Slovensku a v Česku sa zistilo, že používaním plnospektrálnych zdrojov sa nežiadúce účinky bežného osvetlenia stratili, bolesti a začervenanie očí sa vytratilo, znížila sa únava, zvýšila sa produktivita a sústredenosť práce, znížila sa hyperaktivita u detí, a u ľudí s depresiami sa dosiahla lepšia psychická pohoda.

Katalóg

Katalógy