Výroba svietidiel

Postup výroby je nasledovný:
do korpusu svietidla sa umiestnia všetky dôležité komponenty pre správne fungovanie svietidla. Následne sa svietidlo osadí svetelnými zdrojmi a otestuje sa. Keď sa potvrdí jeho funkčnosť môže byť následne svietidlo
oštítkované výrobným štítkom, kde sa nachádzajú všetky technické údaje k danému typu svietidla a následne sa svietidlo zabalí, doloží sa návod na montáž a je pripravené na expedíciu.

Katalóg

Katalógy