O spoločnosti

     Pred desiatimi rokmi sme sa začali zaoberať vývojom a výrobou plnospektrálneho osvetlenia teda osvetlenia čo najpodobnejšieho dennému svetlu.

    Od začiatku pôsobenia sme si stanovili najvyššie ciele čo sa týka kvality v oblasti zdrojov svetla.

     Disponujeme vlastným vývojovým a testovacím laboratóriom. Pozornosť naďalej sústreďujeme na zdokonaľovanie našich plnospektrálnych svetelných zdrojov s cieľom maximálne sa priblížiť dennému svetlu. V prípadoch, kde nie je možné využiť plnospektrálne zdroje NASLI  vieme zabezpečiť zdroje podľa potrieb zákazníka.

Katalóg

Katalógy