Aktuality

Výhody elektronických predradníkov


 

 

Elektronický predradník (tiež vysokofrekvenčný predradník) je kompaktný elektronický prístroj, ktorý žiarivku rozsvieti a po rozsvietení napája striedavým prúdom s frekvenciou 30 až 50 kHz. Elektronický predradník nahrádza súbor konvenčných prístrojov: tlmivku, štartér, kompenzačný kondenzátor.

Elektronický predradník (ďalej len EP) môže byť súčasťou svetelného zdroja alebo svietidla.

• EP ako súčasť svetelného zdroja je súčasťou kompaktných žiariviek (úsporných žiaroviek), určených ako priama náhrada klasických žiaroviek. Elektronika predradníka je umiestnená vo vnútri plastového krytu, na ktorý je nasadená bežná žiarovková pätica s Edisonovým závitom. Do rovnakého krytu sú upevnené aj žiarivkové trubice, takže celok je možné bez ďalších úprav naskrutkovať do svietidla určeného pre klasickú žiarovku. EP je súčasťou svetelného zdroja, nie je vymeniteľný.

• EP ako súčasť svietidla priamo nahrádza konvenčné predradné prístroje v svietidlách určené pre lineárne aj jednopäticové žiarivky. Je to samostatný, vymeniteľný diel. Svietidlá pre starší rad žiariviek T8 sú často konštruované tak, že rovnaký korpus (montur) svietidla možno osadiť ako konvenčným, tak elektronickým predradníkom. Modernejšie typy žiariviek T5, ale aj kruhové žiarivky a od nich odvodené typy (tzv. Motýľ) už sú konštruované priamo pre prevádzku s elektronickým predradníkom. Elektronické predradníky umožňujú aj ďalšie komfortné funkcie, ako je stmievanie.

Výhody elektronických predradníkov

• Nižšia hmotnosť proti tlmivkám a štartérom

• Neobsahujú indukčnosť s jadrom z plechov. Použité transformátory majú feritové jadrá. EP nevydáva žiadne nepríjemné bzučanie.

• Vďaka predohrevu elektród žiarivky je zapálenie výboja plynulé a jednorazové. Žiarivka pri rozsvecovaní nebliká.

• Žiarivka je napájaná prúdom s frekvenciou 30 až 50 kHz (vysokofrekvenčným). Táto frekvencia je na rozdiel od 50 Hz pri konvenčných predradníkoch ľudským okom nepostrehnuteľná. Svetlo je pokojné a nechveje sa.

• Princíp dvojitej konverzie a použitie filtra na vstupe umožňuje stabilnú prevádzku bez kolísania intenzity svetla pri rôznom, aj kolísajúcom napätí v sieti. Kvalitné predradníky fungujú v rozsahu 195-250 V vstupného napätia.

• Účinník žiarivky napájané z EP je blízky jednej, nie je potrebné žiadne kompenzačné zariadenie.

• Vlastná spotreba EP je asi tretinová proti zostave tlmivka-štartér-kondenzátor

• Špecializované EP umožňujú žiarivky skutočne riadiť (hlavne stmievať), nie iba rozsvecovať.


Späť

Katalóg

Katalógy